New York – รู้หรือไม่? เรื่องราวแปลกๆ 5 อย่างที่นิวยอร์ค | Did You Know? 5 Facts About NYC (ENG Sub)

นิวยอร์คฉบับกระจกหกด้านวันนี้ ขอเสนอเรื่องราวแปลกๆ 5 อย่างที่นิวยอร์ค

– รถไฟใต้ดินนิวยอร์คมีกลิ่นอะไร?
– แท็กซี่นิวยอร์คทำไมเป็นสีเหลือง?
– เสต็กนิวยอร์คมาจากไหน?
– นายอิตาโล คนอิตาลีสำคัญกับโลกใบนี้อย่างไร
– ที่นิวยอร์คพูดกันกี่ร้อยภาษา?

ติดตามกันได้เลย สาระล้วนๆไม่มีวัวปน 5555#GalaxyNote9TH #Samsungmembers #Lifelessons #NewYork

Follow me:
Facebook – I Roam Alone
Instagram – iroamalone
OneMap – @iroamalone27 Comments

  1. เหมือนผู้ประกาศข่าว กระบอกเสัยงรัฐบาลบางประเทศเลย 🤣🤣🤣🤣

  2. ไม่แปลกครับ555รถไฟที่ new York ที่สกปกเพราะสถานีเก่าดังเดิมเลยเดินรถมาเป็นร้อยปีละและขึ้นได้ทุกชนชั้นต่างจากบ้านเราเลยบัตรรถเมล์รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนคือรวมอยู่ในบัตรเดียว

  3. ทำไมพูดเอื่อยๆยังไม่หายง่วงเหรอมิ้นพอเถอะง่วงนอน55555

  4. คือตลกม่ะ ทำวีดีโอแตกต่างแบบไม่สร้างสรรค์เลยค่ะ หรือว่าสมองน้อยไป หรือเครียดไป

Back to top button